Kotva
Nepřehlédněte
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024
4.4.2023

Zápis do prvního ročníku 2023/2024

se bude konat v úterý 4. 4. 2023 od 8:00 do 14:00 hod.

Rozhodnutí o přijetí žáků do ŠD
2.9.2022

Rozhodnutí o přijetí žáků do ŠD naleznete v záložce Školní družina.

ŠD - výlet na přehradu Les Království
15.9.2022

ŠD - výlet na přehradu: odchod po obědě, předpokládaný návrat v 16:00 hod. S sebou svačinu, pití, pláštěnku, vhodnou obuv. Při zpáteční cestě mohou žáci odcházet domů (lísteček nutný).

ZŠ Hájemství
7.9.2022

Adaptační turistická vycházka na Hájemství, sportovní soutěže - ranní příchod do školy v běžném čase, návrat do školy ve 14:00 hod., ŠD v provozu do 16:00 hod. S sebou: svačinu, pití, pláštěnku, něco na opékání - na tento den bude oběd odhlášen všem žákům.

Zahájení nového školního roku 2022/2023 - v ZŠ od 8:00 do 9:00 hod.
26.8.2022
Rozvrhy 2022/2023
Mapa webu
A
A
A

Platby stravného a úhrada předškolního vzdělávání 2023


 

Úhrady se provádí zálohově na další měsíc.

Platbu na následující měsíc proveďte vždy k 25. dne v měsíci.

Doporučujeme zřízení trvalého příkazu.

Pokud nebude mít dítě uhrazeny obědy na následující měsíc, nebude moci dostat oběd ve školní jídelně. V případě hrubého dlouhodobého porušení platební kázně může být dítě z

mateřské školy vyloučeno.

 

Vyúčtování přeplatků a nedoplatků se provádí 1x ročně a to v červenci.

Přeplatky se vrací bezhotovostním převodem na účet a to pouze přeplatky převyšující částku 500,- Kč nebo na vyžádání zákonného zástupce dítěte.

 

Platby provádějte na náš bankovní účet 207851056/0600

 

Variabilní symbol (6 číslic) – datum narození dítěte (případně nejstaršího dítěte), Např.: 15. 5. 2003................150503

 

V případě plateb za více dětí zašlete jen jednu celkovou částku.

 

Rozpis měsíčních plateb

 

3 - 6let

od 6 let, odklad školní docházky

Přesnídávka + pitný režim

15,- Kč

15,- Kč

Oběd

27,- Kč

33,- Kč

Odpolední svačina

10,- Kč

10,- Kč

Celkem

52,- Kč

58,- Kč

 

7 – 10 let

11 – 14 let

Oběd

33,- Kč

35,- Kč

 

 

Zálohy

Celodenní stravování v MŠ do 6 let

1100,- Kč

Celodenní stravování v MŠ nad 6 let

1250,- Kč

Polodenní stravování v MŠ do 6 let

900,- Kč

Polodenní stravování v MŠ nad 6 let

1010,- Kč

Pouze ranní svačina v MŠ

320,- Kč

Žáci 7 – 10 let

700,- Kč

Žáci 11 – 14 let

750,- Kč

Zaměstnanci

850,- Kč (40,-)

Úhrada za předškolní vzdělávání

400,- Kč

 

Odhlašování obědů a svačin do 6:00 hod. (pouze odpolední svačinu lze odhlásit do 8:00hod.)

V případě prvního dne nemoci si mohou rodiče odnést oběd ve vlastních nádobách za dotovanou cenu (11:30 – 12:30 hod.). Další dny musí být dítě odhlášeno, jinak má škola právo účtovat plnou cenu oběda (cena potravin + provozní náklady).

 

V případě, že je dítě alergické na nějaký druh potravin, musí být předloženo potvrzení od lékaře, jinak nebude na tuto skutečnost brán zřetel.

 

Odhlašování a přihlašování stravného se provádí na následujících číslech:

Mobil: 739 455 069

Pevná linka: 499 397 541

Online strava: www.strava.cz

 

 

V Nemojově dne 22. 12. 2023