Kotva
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
Rozvrhy 2023/2024
Mapa webu
A
A
A

Co potřebuje žák do ŠD


  CO POTŘEBUJE ŽÁK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

Školní družina celoročně využívá vybudovaná hřiště („Kozí“ plácky, hřiště za OÚ, sportovní areál u lesa) přilehlé travnaté i lesní plochy a školní zahradu.

Pro tyto venkovní činnosti je vhodné vybavit žáky sportovním oblečením (tepláky, mikina, popřípadě obuv).

 V zimním období nezapomeňte na rukavice a vhodné oblečení (kombinéza, šusťákové kalhoty, rukavice…).

Po ukončení vyučování - tedy odchodem na oběd se převlékáme do sportovního oblečení.

Po příchodu do školy se převlékáme, neboť v budově ZŠ využíváme k realizaci činností všech tříd, převážně potom třídu 1. ročníku. Ta je vybavena hračkami        a hrami ŠD a relaxační zóna s kobercem  poskytuje dostatečný prostor pro odpočinkové či jiné aktivity.

Prosíme o označení oblečení monogramem.

 

Při deštivém počasí (přesun na oběd) doporučuji deštník, který si žáci mohou uložit v koridoru školy.

 

V rámci ŠD  vede sportovní kroužek „SPORTUJ VE ŠKOLE“ paní ředitelka Mgr. Veronika Dulínková.

Na kroužek využívají žáci oblečení z tělesné výchovy.

 

 PITNÝ REŽIM pro žáky školní družiny je zajišťován v době oběda školní jídelnou, v průběhu dne z donesených zásob, případně si mohou žáci doplnit nápoj ve ŠD.

Žáci si nosí pití z domova v uzavíratelné láhvi. Pokud žákovi pití dojde, má možnost si pití doplnit. V každé třídě jsou dětem dostupné šťávy, které nosí žáci vždy na začátku školního roku.

 

Ivana Marková, vychovatelka ŠD